Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden @ ArmyHosting.nl 2018

1.1 Onze servers zijn gehosted in Frankrijk & Nederland

2. Toepasselijkheid
2.1 Elke regel in deze Algemene Voorwaarden, zijn van toepassing op de diensten die ArmyHosting 
voor de consument te bieden heeft, behalve wanneer anders aangegeven.
2.2 Wanneer een consument andere opdrachten aangeeft, zijn deze alleen geldig wanneer dit schriftelijk is bevestigd door een gemachtigd persoon van ArmyHosting.

2.3 ArmyHosting is gemachtigd om externe partijen in te schakelen wanneer de Algemene Voorwaarden niet worden nageleefd.

3. Betalingsvoorwaarden
3.1 Elke consument heeft recht op een annulering van de diensten na aankoop.
3.2 Elke terug storting zal binnen maximaal 30 dagen uitgevoerd worden.
3.3 ArmyHosting zal de consument de mogelijkheid bieden om de dienst maandelijks op te zeggen. Echter is de consument verplicht dit 7 dagen voor ingang van de nieuwe contractperiode aan te geven, anders is de consument verplicht de factuur te betalen. 
3.4 De consument kan voor maximaal 1 week uitstel van betaling vragen. 
3.5 Contractperiode duurt minimaal 1 maand. 
3.6 Een betaling dient binnen maximaal 14 dagen uitgevoerd te worden. 


4. De verplichtingen van ArmyHosting 
4.1 ArmyHosting heeft geen toestemming om zonder schriftelijke bevestiging van de consument wijzigingen aan te brengen aan de dienst. 
4.2 ArmyHosting is verplicht elke dienst op aanvraag zo zorgvuldig mogelijk te kunnen leveren.

4.3 Bij mogelijke storingen is ArmyHosting verplicht de klant zo snel mogelijk in te lichten en een tijdsindicatie te geven hoelang de storing kan duren. 
4.4 ArmyHosting is verplicht op aanvraag van juridische claims een service te beëindigen wanneer deze illegale inhoud bevat. 


5. Verplichtingen van de consument 
5.1 De consument is verplicht om ArmyHosting eventuele contactwijzigingen zoals adressen, namen of telefoonnummers zo snel mogelijk door te geven. 
5.2 ArmyHosting is gemachtigd diensten te beëindigen of tijdelijk te blokkeren wanneer deze niet op tijd worden betaald, of in strijd zijn met onze Algemene Voorwaarden. 
5.3 De consument mag geen diensten houden die diensten van andere consumenten kunnen hinderen. 


6. Aansprakelijkheid 
6.1 ArmyHosting is niet aansprakelijk te stellen voor de inhoud van diensten die aangeboden worden, zoals illegale muziekuitzendingen op onze Streaming Media diensten, of racistische afbeeldingen of teksten op Webhostingpakketten. ArmyHosting kan de consument wel op de hoogte stellen en verplichten deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen, of de externe partij contactgegevens te sturen wanneer deze toestemming heeft. 
6.2 Voor aansprakelijkheidsproblemen kan een externe partij contact opnemen met Info@ArmyHosting.nl 


7. Ontbinding van de overeenkomst 
7.1 ArmyHosting is gemachtigd om diensten te annuleren wanneer facturen niet door de consument betaald worden. Ook kan hier eventueel een externe partij voor ingeschakeld worden. 
7.2 Wanneer blijkt dat onjuiste persoonsgegevens zijn ingevoerd, is ArmyHosting gemachtigd de overeenkomst per direct te beëindigen. Wanneer er in die tijd een onbetaalde factuur in de omloop is, is de consument deze verplicht dan alsnog te betalen. 
7.3 Wanneer de consument failliet wordt verklaard, en de factuur daardoor niet kan betalen, wordt de overeenkomst met ArmyHosting ontbonden. 


8. Prijzen 
8.1 Elke prijs getoond op onze website is inclusief de omzetbelasting van 21% btw, behalve wanneer anders vermeld. 
8.2 Typefouten in prijzen zijn onder voorbehoud. 
8.3 ArmyHosting is gemachtigd de prijzen voor zijn diensten elk moment aan te passen. 


9. Overmatig gebruik van de diensten 
9.1 Wanneer de consument teveel gebruik maakt van een van uw diensten, zoals het dataverkeer, is ArmyHosting gemachtigd een extra factuur te sturen voor het teveel gebruikte deel van uw service. 


10. Leveringsvoorwaarden 
10.1 Wanneer de consument de aanvraag voor een dienst bij ArmyHosting heeft ingediend, is de overeenkomst aangemaakt. 
10.2 Elke dienst die ArmyHosting aanbiedt, zal binnen een 24 uur geleverd worden, dit geldt overigens alleen voor betalingen via iDeal en Paypal. 


11. Overmacht 
11.1 Wanneer er een probleem optreedt zoals brand, bedrijfsstoornissen, mobilisatie, oorlog, staking, uitsluiting of overstromingen, of in welke andere wijze dan ook, kan er GEEN schadevergoeding worden gevraagd bij ArmyHosting. 


12. Veranderingen in Algemene Voorwaarden 
12.1 ArmyHosting is gemachtigd om de Algemene Voorwaarden aan te vullen of te wijzigen. 
12.2 Wanneer een consument de nieuwe Algemene Voorwaarden niet accepteert, kan de consument de overeenkomst binnen 14 dagen ontbinden. 


13. Overige bepalingen 
13.1 Over deze voorwaarden is de Nederlandse Wet van toepassing. 
13.2 Verandering in het beheer of de rechtsvorm van ArmyHosting heeft geen toepassing op dit document. 
13.3 Eventuele geschillen die ontstaan tussen de consument en ArmyHosting zullen voorgelegd worden aan een bevoegde Nederlandse rechter.

  • Email, SSL
  • 7 gebruikers vonden dit artikel nuttig
Was dit antwoord nuttig?

Powered by WHMCompleteSolution